Array ( [_wc_customer_order_csv_export_is_exported] => Array ( [0] => 1 ) [_wc_customer_order_csv_export_customer_is_exported] => Array ( [0] => 0 ) [_order_key] => Array ( [0] => wc_order_5a940803c2571 ) [_customer_user] => Array ( [0] => 18 ) [_payment_method] => Array ( [0] => tranzila ) [_payment_method_title] => Array ( [0] => טרנזילה ) [_transaction_id] => Array ( [0] => ) [_customer_ip_address] => Array ( [0] => 81.218.154.23 ) [_customer_user_agent] => Array ( [0] => mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64; rv:58.0) gecko/20100101 firefox/58.0 ) [_created_via] => Array ( [0] => checkout ) [_date_completed] => Array ( [0] => ) [_completed_date] => Array ( [0] => ) [_date_paid] => Array ( [0] => ) [_paid_date] => Array ( [0] => ) [_cart_hash] => Array ( [0] => 519b8d896639db2498fa0bc069e8c481 ) [_billing_first_name] => Array ( [0] => מתן ) [_billing_last_name] => Array ( [0] => עמוס ) [_billing_company] => Array ( [0] => ) [_billing_address_1] => Array ( [0] => בדיקה ניסיון ) [_billing_address_2] => Array ( [0] => ) [_billing_city] => Array ( [0] => תל אביב ) [_billing_state] => Array ( [0] => ) [_billing_postcode] => Array ( [0] => 123456 ) [_billing_country] => Array ( [0] => ) [_billing_email] => Array ( [0] => matan@beaverglobal.com ) [_billing_phone] => Array ( [0] => 0505000550 ) [_shipping_first_name] => Array ( [0] => מתן ) [_shipping_last_name] => Array ( [0] => עמוס ) [_shipping_company] => Array ( [0] => ) [_shipping_address_1] => Array ( [0] => בדיקה ניסיון ) [_shipping_address_2] => Array ( [0] => ) [_shipping_city] => Array ( [0] => תל אביב ) [_shipping_state] => Array ( [0] => ) [_shipping_postcode] => Array ( [0] => 123456 ) [_shipping_country] => Array ( [0] => ) [_order_currency] => Array ( [0] => ILS ) [_cart_discount] => Array ( [0] => 0 ) [_cart_discount_tax] => Array ( [0] => 0 ) [_order_shipping] => Array ( [0] => 0 ) [_order_shipping_tax] => Array ( [0] => 0 ) [_order_tax] => Array ( [0] => 0 ) [_order_total] => Array ( [0] => 349.90 ) [_order_version] => Array ( [0] => 3.1.1 ) [_prices_include_tax] => Array ( [0] => no ) [_billing_address_index] => Array ( [0] => מתן עמוס בדיקה ניסיון תל אביב 123456 matan@beaverglobal.com 0505000550 ) [_shipping_address_index] => Array ( [0] => מתן עמוס בדיקה ניסיון תל אביב 123456 ) [_shipping_method] => Array ( [0] => a:1:{i:0;s:20:"legacy_free_shipping";} [1] => a:1:{i:0;s:20:"legacy_free_shipping";} [2] => a:1:{i:0;s:20:"legacy_free_shipping";} [3] => a:1:{i:0;s:20:"legacy_free_shipping";} ) [offers] => Array ( [0] => Yes [1] => Yes ) [_wp_trash_meta_status] => Array ( [0] => wc-cancelled ) [_wp_trash_meta_time] => Array ( [0] => 1519662595 ) [_wp_desired_post_slug] => Array ( [0] => %d7%94%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%94-feb-26-2018-0113-pm ) [_wp_trash_meta_comments_status] => Array ( [0] => a:3:{i:12091;s:1:"1";i:12094;s:1:"1";i:12098;s:1:"1";} ) )

תיקי גלגלים

מידע נוסף

מציג את כל 3 התוצאות

תיקי גלגלים לנסיעה ועלייה למטוס

אין צורך לכתת רגליים למקומות רחוקים כדי לרכוש תיקי גלגלים לנסיעה ועלייה למטוס. ניתן לחסוך זמן וכסף על ידי רכישתם כאן ועכשיו, בחנות המקוונת המציעה לכם תיקים ייעודיים לכל מטרה. התיקים, שנלווית להם ידית נשיאה שניתן להגביהה או להנמיכה לנוחותכם אפקטיביים מאוד לנסיעה בכלל ולטיסה בפרט.

הגלגלים הקבועים בהם מייתרים את הצורך להרים את התיק הכבד ומאפשרים ניידות קלה עמו לכל מקום, אשר בשדות תעופה היא חיונית ונדרשת במיוחד.

לקוחות רבים שקנו תיקים בחנות המקוונת JanSport מעידים על שביעות רצון מלאה מתיקים שמשרתים אותם במשך שנים רבות. אתם מוזמנים להצטרף אליהם ולהימנות עם הלקוחות המרוצים שלנו.