Array ( )

התיק שלי נפגם והייתי חייב לרכוש תיק חדש, האם ג’אנספורט תחזיר את כספי?

מדיניות האחריות של ג’נספורט היא לתקן או להחליף את התיק וזאת בהתאם לנהלי החברה ודרך שירות הלקוחות בלבד. האחריות אינה כוללת זיכוי, ובמידה ותחליט לרכוש תיק חלופי זה החלטה שלך ולא תקבל זיכוי.

Comments are closed.