Array ( )

האם אני יכול לשלוח יותר מתיק אחד באותו המשלוח?

בהחלט. אנחנו נתייחס לכל תיק ששלחת. לרוב זה משתלם לשלוח בקופסא מס’ תיקים מאשר לשלוח כל אחד בנפרד.

Comments are closed.