Array ( )

אני לא רוצה לשלוח את התיק שלי. האם אין דרך אחרת לתקנו?

במידה ואתה מעוניין בתיקון התיק, הינך חייב לשלוח אותו למחלקת שירות לקוחות. אנו מבינים כי זה לא תמיד נוח, אבל זו הדרך היחידה שאנחנו מוודאים כי התיק יתוקן. תהליך זה מאפשר לנו לזהות בעיות חוזרות ונשנות ולשפר את התיקים שלנו לעתיד.

Comments are closed.