Array ( )

מה אני צריך לצרף כאשר אני שולח את התיק לבדיקה?

קודם כל צרף את התיק עצמו, ולא רק צילום או ציור. יש לצרף את טופס התיקון (לחץ כאן להורדת הטופס), וזכור למלא את כל השדות הנחוצים. אנא ציין בפנינו אם לתיק יש ערך סנטימנטלי שבמידה ולא נוכל לתקנו לא נחליף אותו באחד אחר.

Comments are closed.