Array ( )

מה בעצם האחריות מכסה? מה היא לא מכסה?

האחריות על תיקי ג’נספורט מכסה את החלקים ומלאכת הייצור. במקרים שישנו בלאי רגיל (כמו שפשוף שנובע מסחיבת תיקים כבדים), תאונות (נתפס בדלת של מכונית), תיקונים שנעשו ע”י מתקן חיצוני ולא דרך מחלקת שירות לקוחות לא נופלים תחת האחריות.

Comments are closed.