Array ( )

האם התיק שלי יתוקן או יוחלף?

אנחנו יודעים שניתן להיקשר לתיק הג’נספורט שלך בקלות. ולכן תיקון התיק תמיד יהיה בעדיפות ראשונה. לעיתים לאחר בדיקה של התיק נחליט כי כדאי להחליפו. במקרה שהתיק המקורי חשוב לך אנא וודא כי ציינת זאת בטופס התיקון ואנחנו נפעל בכל האמצעים העומדים לרשותנו לתקנו.

Comments are closed.