Array ( )

אני נוסע לטיול וצריך את התיק חזרה עד תאריך מסוים, מה לעשות?

אם הינך צריך תיקון דחוף, אנו ממליצים לשלוח את התיק אקספרס. אם זאת, אין אנו יכולים להבטיח כי התיק יוחזר אליך עד לתאריך המבוקש.

Comments are closed.