Array ( )

אני מתגורר במקום מרוחק, האם אוכל לפנות ישירות למתקן מורשה של ג’אנספורט לקבלת שירות תיקון?

רק תיקים שישלחו לשירות לקוחות של ג’אנספורט ישראל יתוקנו או יוחלפו. במידה ותיעזר במתקן מקומי הוא יגבה ממך כסף ואנחנו לא ניתן לך החזר. בנוסף על תיק שתוקן לא ע”י מחלקת שירות לקוחות לא תחול אחריות בעתיד.

Comments are closed.